Per 1 januari 2017 zijn de regels met betrekking tot de bpm, bijtelling en motorrijtuigenbelasting gewijzigd. Graag informeren wij u hieronder over de belangrijkste veranderingen.

Bpm

De bpm wordt stapsgewijs verlaagd met 14,7% in 2020. De dieseltoeslag wordt niet afgebouwd en gaat dus niet omlaag. Ook de wijze waarop de bpm wordt berekend zal veranderen. Zo stijgt het vaste deel van € 175,00 naar € 300,00 en worden de CO2-afhankelijke tarieven gewijzigd.

Plug-ins zijn net als alle andere voertuigen bpm-plichtig, maar vallen wel onder een andere CO2-tabel. Deze is, net als alle andere belangrijke wijzigingen, te vinden in deze PDF van de Belastingdienst.

Bijtelling

Per 1 januari 2017 zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën. Dit is een bijtellingscategorie van 4% voor voertuigen met een uitstoot van 0 gr/km en een bijtelling van 22% voor voertuigen met een CO2-uitstoot hoger dan 0 gr/km. 

Kanttekening is wel dat er - vanaf 1 januari 2019 - bij de 4%-bijtellingscategorie een maximum catalogusprijs van € 50.000 van toepassing is. Voor duurdere EV's is het zo dat iedere euro boven de € 50.000 met het reguliere bijtellingstarief van 22% belast wordt. Dit maximum is niet van toepassing voor waterstofauto's.

Goed nieuws voor veel personenauto's, bedrijfswagens en pick-ups

De nieuwe bijtellingstabel zorgt ervoor dat de bijtelling voor met name elektrische voertuigen en plug-ins omhoog zal gaan. Toch is er ook goed nieuws, want de voertuigen die nu in de 25%-bijtellingscategorie vallen, komen volgend jaar in de 22%-bijtellingscategorie. Dit geldt ook voor bedrijfswagens en pick-ups. De belastingdienst maakt namelijk voor de bijtelling geen onderscheid tussen bedrijfswagens en personenauto's. Dit is ook te lezen in de Wet Inkomstenbelasting 2001, artikel 3.20, lid 4

Alleen voor nieuw geregistreerde voertuigen

De nieuwe bijtellingspercentages gelden alleen voor voertuigen met een Datum Eerste Toelating vanaf 1 januari 2017. Voertuigen met een Datum Eerste Toelating in 2016 of eerder, vallen onder de ‘oude’ bijtelling die gold op het moment dat het voertuig is toegelaten.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

De MRB voor personenvoertuigen wordt gemiddeld met 2,7% verlaagd. Voor plug-in hybride auto’s met een CO₂-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, bedraagt de belasting voor de jaren 2017 tot en met 2020 de helft van het reguliere tarief. De huidige forfaitaire gewichtscorrectie van 125 kilogram voor personenauto’s aangedreven door een elektromotor is komen te vervallen. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de nieuwe bijtelling? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!