Een collectief van belangenverenigingen, bestaande uit ANWB, BOVAG, Natuur & Milieu, RAI vereniging en VNA, heeft op 1 juni jl. een brief met daarin een aantal voorstellen voor de autobelastingen naar het Kabinet en de Tweede kamer gestuurd. Deze voorstellen zouden per 1 januari 2017 in moeten gaan.

Bpm gefaseerd afschaffen

In de brief wordt onder andere voorgesteld om de BPM gefaseerd af te schaffen. Een voorwaarde is wel dat eventuele compensatie buiten de MRB, bijtelling en accijnzen om gevonden wordt.

Eén bijtellingstarief voor alle zakelijk bereden auto's, met uitzondering van EV's

Bekijk hier de definitieve bijtellingstabel tot en met 2020Een ander voorstel is om over te gaan naar één bijtellingpercentage (20% of 21%) voor alle zakelijk bereden auto's. De enige uitzondering hierop zouden volledig elektrische auto's zijn. Voor deze voertuigen wordt een bijtellingspercentage van 7% voorgesteld. Kanttekening is wel dat deze korting tot een maximum catalogusprijs van € 50.000 van toepassing is. Voor duurdere EV's zou het zo zijn dat iedere euro boven de € 50.000 met het reguliere bijtellingstarief van 20% of 21% belast wordt.

Bijtelling

Stimuleren particuliere aanschaf volledig elektrische voertuigen

Om óók de particuliere aanschaf van gedeeltelijk of volledig elektrische auto's te stimuleren, willen de belangenverenigingen tevens dat de overheid een fonds inricht waarmee bedrijven én particulieren gesubsidieerd kunnen worden wanneer zij overgaan tot de aanschaf van een (semi-)elektrische auto. Deze stimulering zal voor semi-elektrische auto's vervolgens weer afgebouwd worden (tot 2020). Bovendien is men voorstander van een MRB-vrijstelling voor volledig elektrische voertuigen en een halftarief voor semi-elektrische voertuigen.

Meer informatie?

wil je meer informatie over dit onderwerp of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.