[Direct naar calculator].

Vanaf september 2017 tot 1 september 2018 zijn auto’s stapsgewijs getest op basis van een nieuwe typegoedkeuring, de zogenaamde WLTP-methode (voorheen NEDC-test). Auto’s zonder deze typegoedkeuring kunnen sinds 1 september 2018 niet meer geregistreerd worden in Europa zonder eerdere 1e registratie. De WLTP is een “meer realistische” testmethode naar de meting van brandstofverbruik en emissies, maar zorgt ook voor hogere CO2 waarden. Dat betekent dat we in Nederland meer bpm moeten betalen. Na bijna twee jaar van hogere bpm bedragen wordt, vanaf 1 juli 2020, hier eindelijk rekening mee gehouden in de berekening. Dan komt er een nieuwe bpm tabel. Wat betekent dat voor de bruto bpm bedragen? En moet je voor of na die datum een auto importeren?

Wat is WLTP en waarom is dit ingevoerd?

WLTP is de afkorting voor Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. De procedure is een nieuwe testmethode die gebruikt wordt door alle Europese landen ter vervanging van de vorige testmethode NEDC. NEDC staat voor New European Driving Cycle. WLTP is een “strengere” methode voor het brandstofverbruik en de uitstoot van een auto.

WLTP is een gevolg van de wereldwijde problemen met uitstoot, verbruik en manipulatie door fabrikanten van de uitkomsten. De NEDC waarden bleken in de praktijk lastig tot niet haalbaar. Fabrikanten wisten creatief om te gaan met de test en daardoor werden de waarden meer theoretisch dan realistisch.

Veel belastingmaatregelen wereldwijd zijn gebaseerd op uitstoot en verbruik van voertuigen. In Nederland is dat onder andere de bpm en de nieuwprijs van voertuigen. Bpm is sinds 2013 volledig berekend op basis van de CO2 uitstoot. En betaalde belasting voor bijtelling is bijvoorbeeld weer gebaseerd op de nieuwprijs, dus daarin werkt dit ook door.

Ook voertuigeigenaren gingen uit van de opgegeven verbruikswaarden door de fabrikanten tijdens NEDC testen, maar dat bleek vaak niet haalbaar. Daardoor waren de brandstofkosten vaak hoger dan verwacht. Door de komst van internet en de makkelijke communicatie over de reële waarden op verschillende platformen werd de kritiek op NEDC snel groter.

Dit alles kwam vooral wereldwijd in beeld door de verschillende emissieschandalen en sjoemelsoftware. Daardoor werden overheden genoodzaakt om hier wat aan te doen. Daaruit is nu de WLTP ontstaan die een reëler beeld moet weergeven voor de consument.

Gevolgen voor Nederland

In Nederland is bpm een belangrijke belasting. In 2018 was de opbrengst meer dan 2,1 miljard euro. Het is een aanschafbelasting voor onder andere personenauto’s en motoren. Dit is de opvolger van een ooit verzonnen “buitensporige luxebelasting” in de jaren 60. In 1992 is de wet bpm ontstaan en is de Belasting van personenauto's en motorrijwielen officieel ingevoerd.

Door druk vanuit Europa om de CO2 uitstoot te verlagen wordt de bpm sinds 2013 berekend over de CO2 uitstoot. Het maakt niet meer uit wat de kostprijs van een auto is. De CO2 uitstoot bepaald het te betalen bedrag. Voor fabrikanten en importeurs is het dus van belang om de uitstoot zo laag mogelijk te hebben. De nieuwprijs van een auto is voor een groot gedeelte afhankelijk van en bepaald door bpm.

Ook wordt de bijtelling bij het gebruik van een zakelijke auto bepaald door de CO2 uitstoot. Tot 2017 had dit een grote invloed op de nieuwe autoverkoop. Auto’s met een lage CO2 uitstoot kregen een korting op de standaard bijtelling van 25%. Zakelijke rijders kozen massaal voor auto’s met een lage CO2 uitstoot.

Dit werkt ook door in de occasion verkoop. Doordat er massaal voor “lage bijtelling”-auto’s werd gekozen als nieuwe auto ontstond er een tekort in het aanbod van courante gebruikte auto’s. Dit heeft de markt voor import en export een behoorlijke impuls gegeven.

Doordat uit de WLTP een realistischere waarde komt voor de CO2 uitstoot is deze hoger dan de NEDC waarde. Desondanks wordt de bpm nog steeds berekend over het tarief op basis van NEDC waardes.

In heel Europa worden diverse belastingen berekend op basis van de CO2 uitstoot van een voertuig. Daarnaast wordt van fabrikanten verwacht dat in 2021 de gemiddelde CO2 uitstoot van hun modellen niet meer is dan 95 gram per kilometer. Deze afspraken zijn gemaakt op basis van de oude NEDC methode voordat de WLTP is geïntroduceerd.

Daarom is er sinds 1 september 2018 een overgang waarbij de WLTP uitstoot nog wordt teruggerekend naar een NEDC waarde, de zogenaamde NEDC 2.0 waarde. Voor het terugrekenen wordt gebruik gemaakt van een rekentool, CO2mpas. Het voertuig wordt getest op basis van WLTP en die waarde wordt herrekend. Alle fabrikanten vermelden deze NEDC 2.0 waarde naast de WLTP waarde op het COC/CVO (Certificate of Conformity/Certificaat van Overeenstemming), de Europese typegoedkeuring van een auto.

De NEDC 2.0 waarde is de basis voor de berekening van de bpm tot 1 juli 2020. Dan komen er (eindelijk) aangepaste tarieven voor deze berekening. Het is namelijk, volgens de overheid, niet de bedoeling dat er meer betaald wordt door het invoeren van de WLTP. De hogere CO2 uitstoot op basis van de WLTP zou “budget neutraal” moeten zijn. (zie: Brief van de staatssecretaris van financiën)

Staatssecretaris Wiebes (2017)

“Het is niet de bedoeling dat automobilisten alleen als gevolg van een nieuwe testmethode meer gaan betalen”

Echter wordt er al sinds 1 september 2018 over de omgerekende WLTP waarde (NEDC 2.0) bpm berekend en betaald. In de praktijk blijkt daardoor dat de inkomsten toch zijn toegenomen. Diverse onderzoeken van onder andere Jato laten dit blijken. Desondanks moeten we nog tot 1 juli 2020 wachten op de nieuwe tarieven op basis van de WLTP.

 

Nieuwe bpm tarieven 1 juli 2020

Tussen 1 september 2018 en 1 juli 2020 wordt er 600 miljoen euro meer bpm ontvangen volgens een onderzoek van KPMG door het niet aanpassen van de tarieven. Vanaf 1 juli 2020 komt er een nieuwe bpm tabel. Nu al lijkt die in de praktijk ook te leiden tot meer opbrengsten volgens het onderzoek van KPMG.

Hieronder staat de bpm tabel met daarin ook de nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2020.

Op basis van bovenstaande tabel is het mogelijk om diverse berekeningen te maken van de bruto BPM in 2020. De nieuwe tarieven gaan volgens de laatste berichten in op 1 juli 2020 en kunnen nog wijzigen.

Een aantal voorbeelden van berekeningen

Wat betekent het voor de bruto bpm als een auto wordt geregistreerd op basis van NEDC 2.0 voor tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 en wat wordt de bpm als de auto na 1 juli 2020 wordt geregistreerd op basis van de nieuwe bpm tabel? In onderstaande rekenvoorbeelden gaan we uit van auto’s die WLTP getest zijn en nog geen datum 1e registratie hebben.

Uit bovenstaande rekenvoorbeelden met zowel lage als hogere CO2 waarden blijkt dat de meeste auto’s duurder gaan worden door een hogere bruto bpm vanaf 1 januari 2020. Ten opzichte van 2019 lijken alle auto’s ook duurder te worden, behalve de Renault Clio.

Wanneer importeren?

Bij het importeren van een voertuig is de datum 1e registratie van belang voor het bepalen van de (historische) bruto bpm. Alle bpm tarieven tussen de datum 1e registratie en de datum van bpm aangifte mogen gebruikt worden voor de berekening op de aangifte. Van alle tarieven mag het meest gunstige tarief gekozen worden voor het bepalen van het te betalen bedrag.

Dat betekent dat zodra een auto een datum 1e registratie heeft je altijd uit mag gaan van de laagste bruto bpm. Het kan zijn, zoals in het geval van de Renault Clio in de rekenvoorbeelden, om de import na 1 juli 2020 uit te voeren zodat gebruik gemaakt kan worden van het lagere tarief, zelfs bij een 1e registratie in 2019. Bij een datum 1e registratie in 2020 lijkt, op basis van de rekenvoorbeelden, dat import na 1 juli 2020 voor sommige auto’s gunstiger gaat worden, maar voor een aantal niet.

Waarschijnlijk zullen er eind dit jaar weer veel nieuwe auto’s geregistreerd gaan worden en veel kentekens aangevraagd gaan worden. Daardoor kan dan nog gebruik gemaakt worden van het lagere tarief.

Meer informatie

Wilt u meer weten over WLTP en alle wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag op weg!

Berekening NEDC & WLTP

Hieronder kunt u de bruto BPM berekenen op basis van NEDC en WLTP. Vul uw uitstoot in voor de twee normen en zie wat u kunt besparen!

Bruto BPM NEDC

1 januari 2020 / 30 juni 2020

Bruto BPM WLTP

1 juli 2020 / 31 december 2020

WLTP BPM is onder voorbehoud. De daadwerkelijke BPM-prijs kan veranderen door veranderende wetgeving.