Afgelopen dinsdag was het weer de derde dinsdag van september. Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer wat belangrijke onderwerpen behandeld over autobelastingen in het nieuwe belastingplan voor 2021

De belangrijkste wijziging/aankondiging voor het importeren van een auto betreft de wijziging van de datum waarop het zogenaamde “belastbaar feit” plaats vindt. Dat betekent zoveel als welk moment bepaalt de hoogte van de te betalen bpm. Nu is dat moment de datum dat de auto tenaamgesteld wordt.

De wijziging van de datum van het “belastbaar feit” is de eerste stap naar nieuwe maatregelen die de Staatsecretaris in de “Autobrief” van 3 december 2019 heeft voorgesteld. In deze nieuwe maatregelen krijgt de RDW een nieuwe rol als fiscaal controleur voor de Belastingdienst bij het importeren van een voertuig.

Huidige situatie

In de huidige situatie wordt de te betalen bpm bepaald als de auto wordt geïmporteerd. Je doet bpm aangifte nadat de auto bij de RDW is geweest zodat het kenteken wordt afgegeven. In de meeste gevallen wordt de bpm aangifte direct na het bezoek aan de RDW gedaan. Als de auto wordt opgenomen in de bedrijfsvoorraad van het autobedrijf en nog niet tenaamgesteld kan er een periode zijn tussen de bpm aangifte/hoogtebepaling van de te betalen bpm en de datum van het “belastbaar feit”, wat de datum van de tenaamstelling is. Over deze periode kan er extra afgeschreven worden op de te betalen bpm omdat de waarde van het voertuig verder daalt.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt de datum van inschrijving door de RDW in het kentekenregister de datum voor het “belastbaar feit”. Dat betekent dus dat het moment van de goedkeuring door de RDW. Als de datum van het “belastbaar feit” wijzigt naar deze datum kan er dus niet meer worden afgeschreven op de te betalen bpm en wordt de hoogte van te betalen bpm gelijk bepaald op het moment van keuring.

Het belangrijkste voordeel voor de overheid is dat er minder juridische procedures volgen voor importeurs die bezwaar indienen tegen hun eigen aangifte. Daarvoor is geen andere oplossing. Als importeur krijg je niet het verschil terug over de periode tussen aangifte en tenaamstelling in de bpm zonder bezwaar te maken.

Daarnaast kan er verschil zitten tussen de staat van het voertuig tijdens de bpm aangifte en de datum van de tenaamstelling. De Belastingdienst kan dus niet bepalen wat de daadwerkelijke fysieke staat van het voertuig tijdens het moment van het “belastbaar feit”, wat wel de bedoeling zou moeten zijn. De Belastingdienst ervaart dat als een handhavingsprobleem.

Uitvoeringstoets RDW en wetgeving

De RDW heeft inmiddels een uitvoeringstoets gedaan (Uitvoeringstoets RDW) om te onderzoeken of de RDW deze taak kan gaan uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat de RDW dit kan gaan uitvoeren vanaf 1 juli 2021. De bedoeling was 1 januari 2021 maar dat lijkt niet haalbaar. 1 juli 2021 wordt de streefdatum, maar dat kan ook nog 1 januari 2022 worden.

Om de datum van het “belastbaar feit” te wijzigen zal de Wet bpm aangepast moeten worden. Het wetsvoorstel ligt inmiddels klaar en zal dit jaar door de 2e en 1e kamer behandeld worden.

Als dit wetsvoorstel geaccepteerd wordt, is de eerste belangrijke stap voor het plan zoals beschreven in de “Autobrief” van 3 december 2019 gezet. Voor de overige maatregelen is er geen wetswijziging nodig en staat de deur dus open om dit plan in te voeren.