Per 1 januari 2014 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in de bijtelling voor zakelijke rijders ingegaan. Dit geldt zowel voor de bijtellingspercentages als voor de CO2-grenzen.Voor het bepalen van de zakelijke bijtelling dient men uit te gaan van de Datum Eerste Toelating.

Bijtellingspercentages verhoogd en co-2 grenzen aangescherpt

Bekijk hier de definitieve bijtellingstabel tot en met 2020De zakelijke bijtelling voor EV's (0 gr/km) is van 0% naar 4% gegaan en REV's en PHEV's (1-49 gr/km) vallen nu in de 7% bijtellingscategorie. Aangezien ook de CO2-grenzen zijn aangescherpt, is bijna de helft van alle voertuigen die voorheen in de 14% bijtellingscategorie vielen naar de 20% bijtellingscategorie gegaan. Een aantal voertuigen uit de 20% bijtellingscategorie valt nu binnen de 25% bijtellingscategorie.

Zakelijke bijtelling

Bijtelling voor geimporteerde voertuigen

Maar wat als u een gebruikt voertuig koopt in het buitenland? Welk bijtellingspercentage geldt er dan? U dient altijd uit te gaan van de (historische) bijtellingspercentages en CO2-grenzen die golden op de datum dat het voertuig voor het eerst in gebruik is genomen, oftewel de Datum Eerste Toelating. In welk land het voertuig is toegelaten, maakt in dit geval niet uit.

Voorbeeld
Op 30 maart 2014 wordt er in Nederland een geïmporteerd, gebruikt en volledig elektrisch voertuig met een CO2-uitstoot van 0 gr/km tenaamgesteld. Dit voertuig heeft al een tenaamstelling in Duitsland op 5 oktober 2013. Hoewel het voertuig pas na 1 januari 2014 in Nederland wordt tenaamgesteld, mag er volgens de regelgeving uitgegaan worden van de CO2-grenzen en bijtellingspercentages die golden op de DET in Duitsland (5 oktober 2013). Volgens deze redenatie valt het voertuig in de 0%-bijtellingscategorie, gedurende 60 maanden vanaf de eerstvolgende maand na 5 oktober 2013. Wanneer hetzelfde voertuig nieuw (ongeregistreerd) zou zijn, zou er een het bijtellingspercentage van januari 2014 van toepassing zijn, in dit voorbeeld dus 4%.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de zakelijke bijtelling en de bijbehorende percentages en CO2-grenzen? Neem gerust contact met ons op.