Ook voor de Nederlandse of Europese registratie van oldtimers kunt u bij ons terecht. Dit geldt zowel voor het transport als voor de benodigde technische ombouw en de keuring. Bovendien informeren wij u graag over de diverse (fiscale) voordelen en de voorwaarden voor klassieker import.

Voordelen klassieker-import

Omdat de Nederlandse overheid de aanschaf en import van objecten met historische waarde stimuleert, zijn er een aantal voordelen waarvan u bij de import van een oldtimer kunt profiteren.

  1. Klassieke voertuigen zijn vrijgesteld van bpm
  2. Klassieke voertuigen zijn vrijgesteld van invoerrechten
  3. Klassieke voertuigen komen in aanmerking voor een laag btw-tarief van 9% in plaats van 21%
  4. Klassieke voertuigen ouder dan 40 jaar komen in aanmerking voor een vrijstelling op de motorrijtuigenbelasting (mrb). Voor benzine-voertuigen ouder dan 26 jaar en jonger dan 40 jaar geldt een kwarttarief, mits er geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg in de maanden december, januari en februari.
  5. Voertuigen met een bouwjaar van voor 1960, zijn vrijgesteld van de apk-plicht. Vanaf 2018 zal deze regeling veranderen. Vanaf dat moment geldt de vrijstelling namelijk voor voertuigen van 50 jaar en ouder. Voordat een voertuig als oldtimer kan worden aangemerkt, dient het te voldoen aan een aantal voorwaarden.